Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Användarvillkor

Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för denna webbplats, www.sidensjosparbank.se, som innehas av Sidensjö Sparbank, Bredåker 101, SE-893 95 SIDENSJÖ, Sverige, organisationsnummer 589600-6219 (Sidensjö Sparbank)

1. Allmänt

Genom att gå in på Sidensjö Sparbanks webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt, har villkoren för produkten eller tjänsten företräde framför Användarvillkoren.

2. Begränsningar i användningen av webbplatsen

Informationen på Sidensjö Sparbanks webbplats härrör från källor som banken bedömer tillförlitliga. Sidensjö Sparbank eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Sidensjö Sparbank garanterar inte att webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet.

Sidensjö Sparbanks webbplats vänder sig inte till personer, som är förbjudna av lagstiftningen i det land där de är bosatta eller där de är medborgare från att ta del av informationen på en sådan webbplats. Personer som är förbjudna att ta del av informationen eller som är tveksamma till om det är tillåtet för dem att ta del av informationen ombeds vänligen att lämna webbplatsen. Detta gäller särskilt personer som befinner sig i Australien, Japan, Kanada, Storbritannien eller USA.

Om Sidensjö Sparbank anser (utan att Sidensjö Sparbank behöver bevisa det) att tillhandahållandet av tjänster eller produkter kan strida mot lagstiftningen eller andra regler i personens hemland eller i något annat land, kommer Sidensjö Sparbank inte att tillhandahålla tjänster eller produkter till den personen.

3. Finansiella instrument

Sidensjö Sparbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer som är tillgängliga på eller via webbplatsen.

4. Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Sidensjö Sparbank ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

5. Upphovsrätt och varumärken

Sidensjö Sparbank - eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Sidensjö Sparbanks webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Sidensjö Sparbank får lagra, sprida och publicera materialet.

6. Länkning m m

Om Sidensjö Sparbank tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Sidensjö Sparbanks sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Sidensjö Sparbank är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Sidensjö Sparbank har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Alla länkar till Sidensjö Sparbanks webbplats ska öppnas i separat fönster. För närmare information om hur man länkar till Sidensjö Sparbanks webbplats, kontakta banken på 0660 29 45 30.

Vid länkning från Sidensjö Sparbanks webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Sidensjö Sparbank.

7. Personuppgifter

Läs mer under GDPR.

8. Cookies

Sidensjö Sparbanks ("Bankens") webbplats innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator. Textfilen kan bland annat användas för att underlätta din användning av webbplatsen.

Läs mer om cookies

9. Tillämplig lag m m

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

10. Distans- och hemförsäljning

Från och med 1 april 2005 gäller en ny lag om distans- och hemförsäljning. Detta innebär att du som konsument har rätt att ångra avtal med banken 14 dagar från det att avtalet ingicks. Ångerrätten gäller dock inte produkter och tjänster där priset flukturerar på grund av svängningar på finansmarknaden eller krediter med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.

Stäng Skriv ut