Ger dig möjlighet att minska företagets valutaexponering under en period, genom att byta en valuta mot en annan.