Skip to content

Information till våra befintliga föreningskunder

För att förenkla för din förening har vi sammanställt den information som behövs i kontakten med banken under följande punkter.

 1. Ändringar i föreningen

  Nedan finns ett dokument som behöver fyllas i när ni gjort andra ändringar i er förening.

  Öppna ändringsanmälan

  Vänligen fyll i blanketten och lämna in den på vårt kontor i Sidensjö eller skicka den i original till:

  Sidensjö Sparbank
  Föreningar
  Bredåker 101
  893 95  Sidensjö

 2. Fullmakt

  Här finns den fullmakt som ni behöver komplettera er ändringsanmälan med när ni ändrar företrädare mot banken. Tänk på att när ny fullmakt kommer in till banken så återkallas befintliga per automatik.

  Öppna fullmakt

 3. Exempelprotokoll

  Här finns en färdig mall med uppgifter och formuleringar som vi gärna ser att ni använder när ni utser företrädare gentemot banken.

  Öppna protokollsmall

Användbara tjänster för föreningar

I en förening är det personliga engagemanget en viktig drivkraft. Då tiden ofta är en bristvara för många människor underlättar det att arbeta med produkter som förenklar administrationen och ger mer tid över till annat. Vi erbjuder därför banktjänster som underlättar för de som arbetar och brinner för sin förening. Kostnaden för vårt föreningserbjudande är 950 kr/år.

e-bokföring

Minskar föreningens bokföringsarbete med upp till 80%. Kostnad 150 kr/månad exkl moms.

Babs Event

Hyr en kortterminal för 99 kr/dygn plus 2% på transaktionsbeloppet vid enstaka event,