Men först lite kort om skillnaderna mellan rörlig och bunden ränta. Rörlig ränta betyder att räntan följer prisförändringarna på räntemarknaden. Stiger marknadsräntorna stiger räntan på ditt lån och sjunker när räntenivåerna sjunker. Bundna lån löper med en fast ränta som inte påverkas av prisförändringarna på räntemarknaden. Binder du lånet till en fast ränta vet du vilken räntekostnad du har fram till att lånets villkor ska omförhandlas. Fördelen med att binda lånet till en fast ränta är att du vet vad lånet kostar dig under bindningstiden. Nackdelen är att du normalt får betala en något högre ränta om du binder lånen över en längre period. En annan nackdel är att du får betala ränteskillnadsersättning om du vill bryta avtalet i förtid.

Den rörliga bolåneräntan styrs mest av Riksbankens penningpolitik och styrränta. Bolånen med långa löptider styrs mer av inflationsförväntningar och konjunkturen.

Nu har vi rett ut det. Men frågan är – vilket ska man välja?
– Har du en god ekonomi med stora marginaler och låg belåning, både i relation till din inkomst och bostadens värde, behöver du inte springa benen av dig för att binda lånen, säger Arturo. Har du å andra sidan en pressad ekonomi med små marginaler och upplever redan idag att boendekostnaden känns betungande med dagens räntor bör du överväga att binda hela eller delar av lånet.

Historiskt har det varit billigare med rörlig ränta än fast ränta över tid. Men med rörlig ränta följer en större osäkerhet över vilken boendekostnad du kommer att få i framtiden. Idag saknas dessutom inte argument för att binda lånen till fast ränta. För det första har vi historiskt låga räntenivåer, för det andra har vi sannolikt passerat räntebotten och för det tredje är räntekurvan flack, vilket betyder att merkostnaden att binda lånen med längre löptider historiskt sett är låg, berättar Arturo.

Så när ska man binda lånen?
– Om man hade en kristallkula och kunde se in i framtiden skulle det vara enkelt. Men nu har ingen det och då får man utgå från sina egna förutsättningar och önskemålet av att kunna sova tryggt om natten och behovet av att veta den verkliga boendekostnaden. Få bedömare ser idag en nära förestående kraftig ränteuppgång i närtid och vi ser signaler om en lägre tillväxt i ekonomin, alltså en svagare konjunktur. Riksbanken meddelade nyligen en något lägre ränteprognos vilken talar för att nästa höjning av styrräntan kan dröja något. Vår prognos är att nästa räntehöjning sker i december, säger Arturo.