Att kunna kontrollera sin bankekonomi själv innebär i praktiken att ingen kan sätta begränsningar för hur eller var en banktjänst kan användas.

När en person fyller arton kontrollerar man alla banktjänster själv för första gången. Man kanske har haft banktjänster tidigare också, men nu kan inte föräldrarna längre styra hur mycket barnet får ta ut, eller till exempel swisha. Nu har barnet själv ansvar för alla inkomster och utgifter.

Med ökade befogenheter kommer också mer ansvar. Och det är något man som förälder kan och bör prata med barnet om långt innan myndighetsdagen.

Innan barnet fyller arton är det jättebra att förälder och barn sitter ner tillsammans och pratar om vad det innebär för ekonomin att bli vuxen. Långt ifrån alla lär sig det i skolan utan det ansvaret behöver föräldrarna ta.

Säkerhet är en annan viktig sak att ha koll på. Det har blivit allt vanligare att ungdomar utnyttjas i olika former av bedrägerier, kanske för att man som ung inte är fullt medveten om att det är ett brott att låna ut sitt konto till någon annan, eller att Mobilt BankID är en id-handling, precis som ett körkort.

Det är jätteviktigt att prata om att vara väldigt försiktig med hur man lämnar ut sina kontouppgifter, eller var man använder Mobilt BankID. Och att om man på något sätt får misstankar – tycker att konstiga belopp dras, eller får mejl om att lämna ut kontouppgifter – kontakta alltid banken då.

Eget ansvar betyder också att man behöver ha koll på balansen mellan inkomst och utgifter. Ett tips innan man har fått in rutinerna för hur mycket ens pengar ska räcka till är att använda någon av de appar som ger koll på utgifterna
Här hittar du Utgiftskollen

Det ger en väldigt tydlig bild av vad man har för utgifter och inkomster, hur mycket boendet kostar, vad man lägger på mat och liknande.

Och innan man har fått in rutinerna för hur mycket ens inkomster ska räcka till kan det vara en bra idé att själv sätta upp begränsningar för till exempel sitt eget swishande.

För många artonåringar ökar också inkomsterna – kanske börjar man jobba eller får studiemedel – och det är bra att börja tänka på att sätta av en summa i sparande varje månad.

Ju snabbare man får in vanan och beteendet att spara, desto bättre är det. För ju mer man tränar på att spara, desto lättare blir det. Och utgifterna ökar ju också med åren. Flyttar man hemifrån får man ju till exempel många nya kostnader.

Många unga har haft banktjänster redan innan artonårsåldern och då är det bra att känna till att många av tjänsterna ser annorlunda ut från det att man blir arton. Man får till exempel ett annat typ av bankkort och internetbank med fler funktioner.