Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Att gifta sig

Vigselpar bakom träd

Före vigseln krävs en hindersprövning som ni ansöker om hos Skatteverket. Då kontrolleras till exempel att ni är ogifta, att ni är gamla nog och inte nära släkt med varandra. Vigseln ska ske inom fyra månader efter hindersprövningen.

Gemensam ekonomi i korta drag

Gemensamma pengar

Gifta makar liksom sambor och registrerade partner kan ha gemensam ekonomi, till exempel gemensamma konton på banken.

Gemensamma lån

Även om ni båda står för lånen är det den som faktiskt betalar räntorna som har rätt till avdrag.

Äganderätt

Även i ett äktenskap är ni två ekonomiskt självständiga individer. Det innebär att ni var och en äger det ni själva köper eller får både före och efter vigseln. Som huvudregel krävs dock samtycke av make/maka, partner eller sambo vid inteckning, pantsättning eller överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt.

Samäganderätt

Gäller för det ni köper tillsammans. Det kan finnas situationer då det behövs bevis på detta, till exempel mot ena makens långivare. Därför kan det vid större inköp vara bra att t ex båda står som köpare på kvittot.

Registrerat partnerskap

För homosexuella par har en lag om registrerat partnerskap funnits mellan 1995 och 2009.

Numera gäller äktenskapsbalken för både homo- och heterosexuella par. Den som redan har registrerat partnerskap har i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som gifta. Registrerade partner kan omvandla partnerskapet till äktenskap genom anmälan till Skatteverket eller genom vigsel. Någon ny hindersprövning behövs inte då.

Ansvar för egna skulder

Var och en ansvarar för sina skulder med sina tillgångar inom äktenskapet. Du har alltså inte något automatiskt ansvar för din makes skulder. Ni behöver till exempel inte fråga varandra om lov för att ta ett eget lån.

En make får dock inte ta ut en inteckning utan andre makens samtycke. Detta krav gäller inte om den permanenta bostadsfastigheten är enskild egendom på grund av gåva eller testamente.

Giftorätt

En viktig skillnad mellan att vara gift och sambo är giftorätten. Gifta har giftorätt i varandras egendom om det inte finns något annat avtal. Det innebär att ni har rätt till hälften var av värdet på boets alla tillgångar efter avdrag för skulder - även sådant ni har skaffat var för sig före äktenskapet.

Giftorätten realiseras inte förrän äktenskapet löses upp genom skilsmässa eller dödsfall, eller om makarna begär bodelning under äktenskapet. Bodelning under äktenskap kan vara ett sätt att ändra på vem som står som ägare till olika tillgångar. En vanlig gåva kan vara ett annat sätt att förändra ägandet.

Äktenskapsförord

Det är inte säkert att ni vill dela på allt om ni skiljer er. En av er har kanske barn sedan tidigare som ska få ärva personliga saker. Kanske finns det ett hus som har gått i den enes släkt sedan generationer och ska stanna där. Då kan ni välja att skriva ett äktenskapsförord där ni bestämmer att den andre inte ska ha giftorätt i en viss sak. Den blir då enskild egendom och kommer inte att ingå i en bodelning. Ni kan också skriva in att giftorätt inte alls ska gälla i äktenskapet. Då blir all egendom enskild. För att styra egendomen rätt vid dödsfall kan ni behöva komplettera med ett testamente.

Har ni bara gemensamma barn ärver annars make även den avlidnes enskilda egendom.

Enskild egendom kan också vara saker som någon av er fått genom testamente eller gåva och det angivits att det ärvda eller skänkta ska vara enskild egendom.

Ni kan också skriva äktenskapsförordet omvänt - för att göra enskild egendom till giftorättsgods. Om egendomen gjorts enskild genom testamente eller gåvobrev måste möjligheten till ändring framgå av testamentet eller gåvobrevet.

Ett äktenskapsförord måste registreras hos tingsrätten. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till domstolen inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller det först från och med den dag då det ges in till tingsrätten. Vill ni ändra äktenskapsförordet måste ni skriva ett nytt och registrera det på samma sätt.

Idag när arvsskatten är borttagen finns inga stora nackdelar eller risker med att ha äktenskapsförord, varför rådet blir att gifta som regel ska skriva äktenskapsförord för att göra egendom till enskild. 

För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

Stäng Skriv ut