Hoppa till textinnehållet

Boutredningsman

Så här gör ni när dödsboet förvaltas av en boutredningsman förordnad av tingsrätten

 1. Bifoga förordnande från tingsrätten

 2. Information om hur arvet ska fördelas
  Förordnad Boutredningsman upprättar och undertecknar ett uppdragsbrev alternativt fyller i och underteckna blanketten ”Fördelningsblankett för utbetalning av arv” nedan.
  Blankett: Fördelningsblankett för utbetalning av arv.

 3. Vid tvångsskifte - bifoga klanderfrihetsbevis
  Observera att denna punkt gäller inte i de fall det finns en arvskifteshandling som är undertecknad av samtliga dödsbodelägare och en fullmakt där de ger boutredningsmannen rätt att fördela arvet.
  Ett tvångsskifte innebär att en behörig boutredningsman upprättar en arvskifteshandling som endast hen undertecknar. Arvskifteshandlingen vinner då laga kraft först och giltighet minst fyra veckor efter att det delgivits samtliga dödsbodelägare och ingen av dem överklagat. Vid tvångsskifte bifogar du beviset från tingsrätten tillsammans med uppdraget. Beviset måste vara daterat minst fyra veckor efter att sista dödsbodelägaren delgivits.

 4. Om banktjänster nedan finns i dödsboet gäller separat hantering

    Bolån
    Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen alternativt övertag av lån) på kontor eller Kundcenter. 

    Vid avslut av bankfack
    Bankfack avslutas på aktuellt kontor.

 

Skicka till adressen nedan:

   Swedbank Avskifte
   FE 930
   107 77 Stockholm
            

Arbetar du på en jurist-, advokat- eller begravningsbyrå? Här finns information för dig som inte är en boutredningsman utsedd av Tingsrätten.

För dig som arbetar på en jurist-, advokat- eller begravningsbyrå