Hoppa till textinnehållet

Jämför kreditkort (betal- och kreditkort) och bankkort

Här kan du jämföra våra olika kort - såväl bankkort som betal- och kreditkort.. Tabellen visar en översiktlig jämförelse av hur korten fungerar, vilka tjänster och försäkringar som ingår, kortens priser med mera. Du kan också läsa mer om våra olika erbjudanden. Kom ihåg att alltid läsa de fullständiga villkoren för att ta reda på detaljerna.

  Bankkort Betal- och kreditkort
  Bankkort Mastercard Bankkort Mastercard ung
Bankkort Maestro
Betal- och kreditkort Mastercard
 
  Bankkort Mastercard Bankkort Mastercard ung Bankkort Maestro Betal- och kreditkort Mastercard
  Ansök Ansök om kortet på något av våra bankkontor tillsammans med vårdnadshavare. Ansök Ansök
  Villkor Villkor Villkor Villkor
Årsavgifter*
Ordinarie pris 250 kr 0 kr 100 kr 350 kr
Köp och uttag
Mot konto i banken Ja Ja
Ja
 
Mot faktura       Ja
Endast i butik med online-terminal   Ja
Ja
 
Automatuttag i Sverige 0 kr 0 kr
0 kr
3 % av uttaget belopp (lägst 10 kr/uttag)
Automatuttag utomlands
0 kr för uttag i euro i EMU-land annars 35 kr 0 kr
0 kr för uttag i euro i EMU-land annars 25 kr 3 % av uttaget belopp (lägst 35 kr/uttag)
Köp utomlands Ja
Ja
Ja
Ja
Valutaväxlingspåslag vid uttag och köp utomlands 1,65 % 1,65 %
1,65 %
1,5 %
Säkra köp på internet Ja
Ja Ja
Ja
Kortet har chip Ja
Ja
Ja
Ja
Kontaktlösa betalningar Ja Ja   Ja
Kredit
Inkomstkrav Ja, vid anslutning av kortkredit     Ja
Är kredit möjlig? Ja
    Ja
Rörlig skuldränta       10,45 % (gäller fr o m 2016-04-06)
Försäkringar - jämför kortens försäkringar
Kompletterande kortförsäkring –
på resa
Ja
  Ja
Ja
Övriga tjänster
Egen bild på kortet Ja
Ja
Ja
 
Extra kort (per år)       0 kr
Bonus på köp        
Nödkontanter*** Ja
  Ja
 
Nödkort*** Ja
Ja
Ja
 
Kunderbjudanden
Ingår i Erbjudande för barn och unga   Ja    

* Sparbankerna kan ha avvikande priser och avgifter. Rabatterade årsavgifter kan förekomma i olika kunderbjudanden.
*** Utlandsservice
**** Gäller endast om du inte redan har ett betal- och kreditkort Mastercard.