Skip to content

Sju tips om veckopeng och månadspeng!

Att få eget ansvar för en mindre summa pengar, till exempel genom månadspeng, är ett utmärkt sätt att lära barn om pengars värde och att hushålla med begränsade resurser. Det ger också en bra grund till att kunna sköta sin ekonomi som vuxen. Här får du tips som bäddar för en bra start.

  1. Kom överens med ditt barn om vilka förväntningar som är kopplade till vecko- eller månadspengen och vad pengarna ska räcka till. Ska barnet göra en motprestation, som att dammsuga vardagsrummet eller hjälpa till med matlagning?

  2. Låt barnet så långt det är möjligt att själv ansvara för sin vecko- eller månadspeng. På så sätt lär sig barnet att hushålla med pengar och förstå pengars värde.

  3. När barnet blir äldre – höj vecko- eller månadspengen och låt barnet själv betala för exempelvis kläder, nöjen och spel.

  4. Uppmuntra gärna barnet att spara en del av sina pengar. Med konkreta sparmål blir det roligare och enklare.

  5. Undvik om möjligt att ge mer pengar när vecko- eller månadspengen är slut. På så sätt lär du barnet att hushålla med begränsade resurser.

  6. Tänk på att alla barn är olika. Anpassa regler och ansvar efter barnets mognad.

  7. Tillåt ditt barn att göra misstag – det lär man sig också av.

Hur mycket ska man då ge?
Det är vanligt att en svensk sjuåring i genomsnitt får 20 kronor i veckopeng. I tio-årsåldern går de flesta över till månadspeng. Vid 13 år får många 250 kronor i månaden. Från 16-årsåldern får många hela eller delar av studiebidraget. Nedan visas medianvärdet som svenska barn får i vecko- eller månadspeng.

Ålder
Månadspeng
Veckopeng
7 80 20
8 100 25
9-10 120 30
11 160 40
12 200 50
13 250  
14 400  
15 500  
16 1000  
17 1020
 
18 1000
 
     

 Siffrorna redovisar medianvärdet på månads- och veckopeng. Uppgifterna kommer från en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna som gjordes i oktober 2020 där 1 025 personer deltog.