Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sidensjökonto

Sparande på konto sker till låg risk. Sidensjökontot är en bra sparform för dig som vill spara tryggt och inte behöver röra pengarna så ofta.

Räntan är hög och beräknas från första kronan. På sparade belopp över 200 000 kr är räntan dessutom högre. Räntan räknas dag för dag. Kontot kan öppnas av alla.

Så här fungerar Sidensjökonto

Du kan göra engångsinsättningar men även enkelt spara regelbundet genom automatiska överföringar till ditt Sidensjökonto. Bestäm hur mycket du vill spara och när och varifrån pengarna ska dras så ordnar banken resten tills du meddelar något annat. Då detta är ett konto avsett för sparande kan inte produktanslutningar som till exempel bankkort och automatiska lånedragningar göras.

Råd och tips

Du har rätt till sex fria uttag per år. Därutöver tillåts även uttag av föregående års ränta. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock minst 50 kr.

Uttagsräntan finns för att kunna ge dig en hög ränta på ditt långsiktiga sparande, utan att samtidigt behöva "låsa in" pengarna, så att de är tillgängliga vid oförutsedda behov.

Uttagsräntan betalas inte vid uttagstillfället utan denna avräknas då räntan betalas ut. Detta sker normalt i slutet av varje år, eller vid kontots avslutande. Eftersom uttagsräntan räknas av från årets ränta får du en "skatterabatt" på uttagsavgiften med gällande kapitalbeskattnings skattesats.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan skaffa tjänsten genom att kontakta banken.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Pris

0,15 %. På insatt belopp 200 000 kr och högre.
0,05 %. Från 0 kr till 200 000 kr.

Fritt uttag av föregående års ränta (även deluttag) samt sex fria uttag. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock minst 50 kr.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.
Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Stäng Skriv ut