Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Unga människor konverserar

Ungdomskonto

Om du är mellan 13 och 20 år kan du öppna ett Ungdomskonto i banken. Ett konto som du kan använda för att sköta dina betalningar. Du kan även koppla ett bankkort till kontot.

Så här fungerar Ungdomskonto

På Ungdomskontot sätter du in dina pengar, barnbidrag, studiemedel med mera. Kontot står i ditt eget namn och med målsmans tillstånd kan även du som är under 16 år själv bestämma över dina pengar. Ungdomskontot övergår till Privatkonto när du fyller 21 år.

Råd och tips

  • Om du har målsmans tillstånd och har fyllt 13 år kan du ansluta ett Bankkort Visa Ung till kontot.

Pris

0,05 %. För ungdomar upp till 21 år.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Stäng Skriv ut