Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Global Impact

Two kids in a bike trailer

Global Impact är en hållbar aktiefond som helt fokuserar på att investera i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål. Spara hållbart!

Investera i en bättre värld

Global Impact är en aktiefond som fokuserar på att investera i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och en bättre värld.

Se filmen om Global Impact

Kort om fonden

Avgifter, minsta teckningsbelopp och annat som är bra att veta.

Hur kan din investering påverka?

Räkna ut hur mycket din investering i Global Impact kan påverka på fem år genom din andel av bolagens inverkan.

 

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Allt om fonden

Här hittar du viktig information om Global Impact.

De 17 Globala målen

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till de 17 Globala målen för att uppnå fyra saker till år 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter.
  • Att lösa klimatkrisen.
  • Att främja fred och rättvisa.

Information om hållbara fonder

Med hållbara fonder avser Swedbank Robur fonder som placerar i bolag med ett bra och relevant hållbarhetsarbete, utifrån särskilt uppsatta kriterier. De företag som ingår i fonderna uppfyller extra hårda krav på att följa riktlinjer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik. Hållbarhetsarbetet i fonderna kan variera beroende på fondtyp, placeringsinriktning, marknad och bransch.