Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Så här fungerar passandebedömning

Enligt lagen om värdepappersmarknaden måste Sidensjö Sparbank säkerställa att du har tillräckligt mycket kunskap och erfarenhet för att handla med värdepapper. Det kallas passandebedömning och ska skydda dig som är aktiv på värdepappersmarknaden.

Hur går passandebedömningen till?

Om du vill handla med komplicerade värdepapper, exempelvis warranter och derivat, måste du först svara på frågor i en passandebedömning enligt lagen om värdepapparsmarknaden. Frågorna som ställs handlar om din kunskap och erfarenhet av värdepapperet du är intresserad av. Utifrån dina svar bedömer banken om produkten passar dig. Bedömningen görs endast första gången du handlar med komplicerade värdepapper.

Även om värdepappret, med hänsyn till dina svar, inte har bedömts som passande kan du själv välja att ändå genomföra transaktionen.

Indelning av värdepapper

Lagen gör en skillnad på komplicerade och okomplicerade värdepapper. Vid köp och försäljning av okomplicerade värdepapper, såsom aktier och fondandelar, behöver inte banken pröva om affären är passande för dig. Däremot måste banken säkerställa att du har tillräckliga kunskaper och förstår innebörden av affären vid köp och försäljningen av komplicerade instrument, exempelvis warranter och derivat.

Kundkategorier

Kundkategorier

En del av det lagstadgade kundskyddet är att alla kunder som handlar med finansiella instrument ska delas in i tre olika kundkategorier. Syftet är att anpassa kundskyddet till varje kunds behov. Privatpersoner och företag betraktas som icke professionella kunder. Kundkategorin professionella kunder omfattar till exempel större företag och offentliga organ. Den sista kategorin jämbördiga motparter är till exempel statliga myndigheter och centralbanker.

Frågor och svar

Här hittar du samlade frågor och svar om passandebedömningen.

Stäng Skriv ut