Ett generationsskifte berör både familj, pengar och kärlek – tre delar som kan väcka många och stora känslor. Men för de flesta går det alldeles utmärkt att ta sig över svårigheterna. Och det finns en process att följa och kunnig hjälp att få.

 

Så lyckas du med generationsskiftet

  • Välj tidpunkten med omsorg
  • Börja med en öppen dialog, med alla inblandade
  • Klargör att alla måste ge och ta
  • Ta hjälp av experter
  • Låt dem som ska ta över redovisa sina planer och intentioner
  • Dokumentera vad ni har kommit överens om

 

Läs fler tips om generationsskifte på swedbank.se/framtid

Tips inför generationsskiftet