Att planera framåt, för sig själv, familjen och eventuella anställda, kan vara avgörande om det oförutsedda skulle inträffa.

Det viktigaste att tänka på för dig som egenföretagare är att du själv behöver spara till din pension och teckna dina försäkringar.

Vilka försäkringar som passar är alltid individuellt, men en bra start är att matcha ett upplägg som om man vore anställd med kollektivavtal. Det innebär att du täcker in sjukdom, olycksfall, dödsfall och din framtida pension.

Kan man komma igång tidigt med sina trygghetslösningar är det att rekommendera. 

Är man företagare och har familj, är det också viktigt att tänka på familjen om det skulle hända något. Det finns lösningar där familjen får ett engångsbelopp för att till exempel betala av lån, eller så kan man få månadsutbetalningar under en längre tid för att klara löpande kostnader. Familjen förlorar ju inte bara inkomsten från företagaren, det kan ju också leda till att den anhörige inte kan arbeta under en längre tid efter dödsfallet.

Är man flera som äger ett företag tillsammans kan det dessutom vara bra att teckna en kompanjonförsäkring, och skriva ett kompanjonavtal, om det värsta skulle inträffa.

Möjliga försäkringar för företagare

  • Pensionssparande
  • Sjukförsäkring
  • Premiebefrielse
  • Olycksfallsförsäkring
  • Livförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Garanterat efterlevandeskydd
  • Kompanjonsförsäkring

 

Mer information

Försäkringsguide för företagare

Viktiga försäkringar för dig och ditt företag (driva-eget.se)

Så skapar du en trygg företagarekonomi (podd driva-eget.se)