Du som arbetsgivare ansöker inte utan betalar ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Efter att du har lämnat din arbetsgivardeklaration till Skatteverket beslutar Försäkringskassan om ersättning månadsvis. Krediteringen görs via skattekontot och den första kan göras efter den 12 maj 2020.

Du som har ett aktiebolag och är anställd i ditt bolag får i egenskap av arbetsgivare ersättning i efterhand för sjuklönekostnaderna. Det sker via skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen.

Läs mer på Försäkringskassan