Oktober månad har präglats av en smittspridning som går åt fel håll, slutspurten av den amerikanska presidentvalskampanjen och en allmänt ansträngd politisk situation i USA samtidigt som rapportsäsongen varit i full gång.

- Det faktum att merparten av bolagen levererat starka rapporter bekräftar att det värsta är bakom oss och att botten sågs i det andra kvartalet. Däremot är de flesta bolag försiktiga med kommentarer om framtiden vilket definitivt kan tolkas som ett tecken på att osäkerheten fortfarande finns kvar. Nu behöver vi sannolikt lite mer klarhet kring 2021 för att investerare fullt ut skall ta till sig det positiva framtidsscenariot. Att återhämtning ligger i förväntningarna råder det inget tvivel om men stämningen på marknaderna generellt är relativt neutral vilket innebär att det vare sig råder panik eller eufori, säger Johannes Bjerner, Investeringsstrateg på Strategi & Allokering.

Strategi & Allokering adderar en liten övervikt i aktier och finansierar det med att utöka undervikten i räntor. Krediter ligger kvar som övervikt, med fokus på Investment Grade. Att smittspridningen nu går åt fel håll har föranlett en rad nya restriktioner, inte minst i Europa och man väljer därför att neutralisera den tidigare övervikten för regionen.
- Vi ser större potential för Sverige och höjer därför till övervikt. Vi behåller överviken för Tillväxtmarknader med fokus på Kina. Även den neutrala vikten för USA kvarstår. Finansiering av övervikterna förblir undervikten i Japan, tillägger Johannes.

- Denna strategi publiceras på den amerikanska valdagen (3 november) och det vi nu önskar är ett snabbt och tydligt besked om utgången. Drar det ut på tiden får marknaden leva med extra osäkerhet samtidigt som lanseringen av ett nytt stimulanspaket sannolikt kan komma att försenas ytterligare. När dessa två bitar däremot faller på plats och med rapportsäsongen i ryggen är det dags att blicka in i 2021 avslutar Johannes Bjerner.
 

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi november 2020 (pdf)
Produkt- och affärsförslag november 2020 (pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Strategi & Allokerings hemsida