I decemberstrategin adderade Strategi & Allokering portföljrisk genom att öka kreditexponeringen mot High Yield som erbjuder högre räntenivåer och bidrar till lägre ränterisk med lägre duration än Investment Grade. Samtidigt behölls övervikten i aktier. De finansiella marknaderna har sedan dess generellt präglats av optimism. Världsindex har stigit runt fem procent och långa obligationsräntor har klättrat knappa 10 punkter.

- Vår fortsatta optimism grundar sig på en gradvis starkare tilltro till en hygglig konjunktur. Långa räntor kommer sannolikt att stiga något i ett sådant läge men vi ser inte så stora uppgångar att det skulle attrahera kapitalflöden från aktier till räntor. Sammantaget ser vi en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt, säger Johannes Bjerner på Swedbank Strategi & Allokering.


Portföljförslag i korthet
• Övervikt för aktier och krediter, undervikt för räntor
• Neutralvikt för samtliga regioner
• Övervikt krediter, med övervikt för High Yield framför Investment Grade


- Kombinationen av kraftiga aktieuppgångar och många omvärldsindikatorer gör dock att vi ser en förhöjd risk för en mer kortsiktig korrigering framöver. En utlösande faktor för detta skulle kunna vara eskalerande spänningar mellan USA och Iran. I nuläget ser vi en sådan eventuell korrigering som ett bra läge att addera risk, avslutar Johannes Bjerner.


Investeringsstrategin januari (rapport i pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Strategi & Allokering