Det kan också vara bra att passa på att utvärdera hushållets ekonomi och göra en budget för 2021.

- Vid ett årsskifte är det bra läge att göra bokslut över hushållets ekonomi. Är inkomster och kostnader i balans? Finns det utrymme till att spara eller unna sig något extra eller behöver du minska ner på något? Ser förutsättningarna likadana ut för kommande år eller behöver budget eller annat justeras? Det är viktigt att ha koll på sin ekonomi, speciellt när omvärlden är turbulent och ovissheten därmed lite större än normalt för många, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Rot och rut
Du kan få skattereduktion (rot- och rutavdrag) på sammanlagt 50 000 kronor för arbetskostnad för hushållsnära tjänster (rut) och reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot). Det arbete som utförts och betalats för under 2020 dras mot inkomstskatten samma år. Det är datumet som du betalar som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på. Arbetet måste dessutom vara utfört senast 31 januari året efter. Det är utföraren som gör avdraget på fakturan, men du behöver själv ha koll på hur mycket avdrag du har gjort under året. Utföraren har inte tillgång till dina uppgifter. I Skatteverkets tjänst ”Rot och rut – mina avdrag” kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året

- Två saker som är bra att tänka på är dels att rut- och rotavdrag räknas per person, vilket innebär att om ni är två personer i ett hushåll kan båda ha rätt till skattereduktion upp till 50 000 kronor. Det andra är att varje persons rut- och rotavdragen räknas ihop till maximalt 50 000 kronor. Har du använt 30 000 kronor i rutavdrag får du alltså bara göra 20 000 kronor i rotavdrag samma år, säger Arturo Arques.

Fördela om räntebetalningarna
Om ni är flera som delar på ett lån fördelas betalningsansvaret för räntorna automatiskt 50/50 i deklarationen.

- Kanske betalar du i själva verket 60 procent och din partner 40 procent av bolånet? Om ni då vill justera fördelningen av räntebetalningarna kan ni meddela banken före årsskiftet. Banken ger därefter rätt kontrolluppgifter till Skatteverket. Annars går det bra att ändra i samband med att du deklarerar i maj, säger Arturo Arques.

 

Mer information

Läs fler tips inför årsskiftet och några nyheter inför 2021 på swedbank.se/framtid