Att få eget ansvar för en mindre summa pengar, till exempel genom månadspeng, är ett utmärkt sätt att lära barn om pengars värde och att hushålla med begränsade resurser, och ger en bra grund till att kunna sköta sin ekonomi som vuxen. Men hur gör man? Här är sju tips om vecko- och månadspeng.

  1. Kom överens med ditt barn om vilka förväntningar som är kopplade till vecko- eller månadspengen och vad pengarna ska räcka till. Ska barnet göra en motprestation, som att dammsuga vardagsrummet eller hjälpa till med matlagning?
  2. Låt barnet så långt det är möjligt att själv ansvara för sin vecko-eller månadspeng. På så sätt lär sig barnet att hushålla med pengar och förstå pengars värde.
  3. När barnet blir större och mer moget – höj vecko- eller månadspengen och låt barnet själv betala för exempelvis kläder, mobilsurf, konsertbiljetter och spel.
  4. Uppmuntra gärna barnet att spara en del av sina pengar. Med konkreta sparmål blir det roligare och enklare.
  5. Undvik om möjligt att ge mer pengar när vecko-eller månadspengen är slut. På så sätt lär du barnet att hushålla med begränsade resurser.
  6. Tänk på att alla barn är olika. Anpassa regler och ansvar efter barnets mognad.
  7. Tillåt ditt barn att göra misstag – det lär man sig också av.

 

Mer information