Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kapitaltäckning

Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2008:25).

Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka sparbankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda sparbankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna utvärdering av kapital och risker.

Sparbanken har en fastställd utvärdering av kapitalbehovet baserad på:
• sparbankens riskprofil,
• identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan,
• s.k. stresstester och scenarioanalyser,
• förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
• ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar.

Kapitaltäckning 2017-12-31

Kapitaltäckning 2016-12-31

Kapitaltäckning 2015-12-31

Kapitaltäckning 2014-12-31

Kapitaltäckning 2013-12-31

 

Kapitalbas, tkr30 sept 2018
Kärnprimärkapital                                                               185 249
Total kapitalbas185 249
  
Riskvägt belopp, tkr30 sept 2018
Riskvägt belopp för kreditrisk enl schablonmetoden  

      936 154

Riskvägt belopp för operativ risk enl basmetoden        71 571
Summa riskvägt belopp   1 008 154
  

 

Kapitalrelationer30 sept 2018
Kärnprimärkapitalrelation                                                  18,38%
Totalkapitalrelation18,38

Kapitalbuffert30 sept 2018
Kapitalkonserveringsbuffert*25 204
Kontracyklisk kapitalbuffert*20 163

*Består av kärnprimärkapial motsvarande 2,5% respektive
2,0% av institutets totala riskvägda belopp.                                   

Stäng Skriv ut