Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sparbank - en särskild bank

Hela personalen på Sidensjö Sparbank

En sparbank är en helt egen och unik bankform. Den har inga ägare som de privata affärsbankerna utan kan snarare karaktäriseras som ett slags stiftelse.

Sidensjö Sparbank ska vara en självständig sparbank som inom sitt verksamhetsområde aktivt och långsiktigt ska verka för kundnytta och samhällsnytta. Sparbanken ska vara lönsam och stark.

Sparbanken har starka, historiska och affärsmässiga band med Swedbank. Utifrån denna grund är det Sparbankens mening att samarbetet med Swedbank ska fortsätta i konstruktiv och för båda parter utvecklande anda.

Sparbank

 • Självständig juridisk person.
 • Hävdar sin idémässiga bakgrund.
 • Verksam i huvudsak inom visst geografiskt område.
 • Stark lokal beslutandekraft.
 • Marknadsanpassade produkter och tjänster.
 • Marknadsanpassade priser.
 • Kompetent personal.
 • Vinsten återinvesteras för sparbankens och verksamhetsområdets bästa.

Lönsam

God uthållig lönsamhet är en förutsättning för tillväxt och därmed en förutsättning för utveckling av såväl sparbanken som den lokala marknad sparbanken verkar i.

Långsiktighet

Sidensjö Sparbank har varit verksam i över 100 år. Sparbankens verksamhet ska även framledes präglas av långsiktighet i vad avser såväl värderingar som ekonomisk uthållighet.

Lokal förankring

 • Sparbanken är ett lokalt, ekonomiskt och finansiellt kraftcentrum som styrs av människor från verksamhetsområdet.
 • Sparbankens uppdragsgivare är kunderna och andra intressenter inom verksamhetsområdet.
 • Sparbanken ska vara en kraftfull aktör i lokalt närings- och samhällsliv.

Sparbankernas Riksförbund

Sidensjö Sparbank ska tillhöra Sparbankernas Riksförbund som är sparbankernas intresseorganisation. Förbundets ändamål och grundläggande uppgifter styrs av förbundets stadgar.

Sparbankernas Riksförbund har att för sparbankernas räkning svara för strategiska frågor såsom att;

 • Säkerställa innehållet i samarbetsavtalet med Swedbank.
 • Vara remissinstans.
 • Bevaka sparbankernas gemensamma värderingar och marknadsprofil gentemot myndigheter och media.
 • Samordna sparbankernas ägande i Swedbank.
 • Bevaka strukturfrågor.
 • Initiera till anpassade utbildningsinsatser.
Stäng Skriv ut