Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Behandling av personuppgifter

Sidensjö Sparbank har lång erfarenhet av att lagra och hantera personuppgifter som en del av bankverksamheten. Din personliga integritet och att du känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi skyddar dina personuppgifter och behandlar dem på ett korrekt sätt och i linje med gällande dataskyddslagstiftning.

En glad barnfamilj ute i trädgården en sommardag

Nedan finner du sammanfattad dataskyddsinformation.

Din personliga integritet är viktig för oss

  • Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig

    Vi behandlar dina personuppgifter för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna använda våra produkter och tjänster. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda tjänster anpassade för dig.

  • Dina personuppgifter är trygga hos oss

    Vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Kunduppgifter skyddas av banksekretess och hanteras konfidentiellt.

  • Vi är tydliga med hur vi hanterar dina personuppgifter

    Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Du kan ändra vissa av dina uppgifter, godkännanden och val i internetbanken eller i appen, på ditt kontor eller genom att ringa bankens Kundcenter.

Läs mer om Sidensjö Sparbanks behandling av personuppgifter i dokumentet ”Sidensjö Sparbanks information om behandling av personuppgifter”.

Mer information

Kamerabevakning

I bankens lokaler finns bevakningskameror för att förebygga och utreda brott.