Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Sidensjö Sparbank gör samhällsnytta

Barn spelar fotboll

En sparbanks stöd till lokal samhällsnyttig verksamhet är en del av kärnverksamheten och regleras i sparbankslagen. Den största samhällsnyttan görs egentligen genom att finnas som sparbank och bedriva bankverksamhet på orten. När det går bra för oss återinvesteras en del av överskottet i banken och en del går tillbaka till orten där våra kunder lever och verkar. Som kund i Sidensjö Sparbank är du därför med och bidrar till vår ambition att skapa en bättre plats för människorna som lever här i Örnsköldsviks kommun.

Vår syn på samhällsnytta och sponsring

Vi ser människan

En viktig del i vårt stöd till den lokala samhällsnyttan är den årliga utdelningen av bidrag och sponsring till vårt närområde. Samhällsnyttan eller sponsringen ska alltid ske utifrån vårt motto "Vi ser människan". Arbetet med sponsring ska därmed stärka vårt varumärke där människan alltid står i fokus. 

Vårt arbete med samhällsnytta och sponsring ska även ha en koppling till vårt hållbarhetsarbete. Genom att vi stöttar, utbildar och engagerar oss i barn och unga, idrott, kultur, föreningsliv, näringsliv och samhälle i vårt verksamhetsområde ser vi människorna som lever just här.

Vi värdesätter hållbarhet

En annan viktig del är att vi strävar efter att våra samarbeten ska bidra till de globala målen om hållbar utveckling. Vi vill därför att ni som ansöker om bidrag kortfattat beskriver hur ni bidrar till ett eller flera av FN:s 17 globala mål.

Det kan t.ex. vara om hur ni främjar bättre hälsa, att ni inkluderar och har aktiviteter för alla kön och åldrar eller för personer med funktionsvariationer. Riktar ni er till barn och unga, arbetar ni med jämställdhet och mångfald? Bidrar ni till miljömässig hållbarhet och har minskat eller vill minska er klimatpåverkan? Då kan ni ansöka om bidrag hos oss. Läs gärna mer på globalamalen.se.

 

Vår ambition

Det här vill vi uppnå

 • Vi ska främja och bidra till föreningar som aktivt arbetar med eller vill komma igång med sitt värdegrundsarbete.
  Läs gärna mer om RF/SISU:s riktlinjer för trygg och inkluderande idrottsmiljö.
 • Vi ska bidra med nytta till verksamheter som är folkliga och därmed når breda grupper i samhället.
 • Vi ska stötta, utbilda och engagera oss i barn och unga, idrott, kultur, föreningsliv, näringsliv och samhälle.
 • De föreningar och organisationer vi stöttar ska ha en lokal närvaro. Det ska vara till lokal nytta för bygden inom vårt verksamhetsområde.
 • Vi främjar barn och ungas välmående och hälsa.
 • Vi skall hålla hög kvalitet genom att samarbeta med seriösa partners.
 • Exponeringen av vårt varumärke ska vara tydlig hos de vi stöttar.
 • Vi skall även ha möjlighet att omnämna de vi stöttar i vår marknadsföring, t ex här på vår webbplats eller i våra sociala medier.
 • Vi vill basera vår samhällsnytta och sponsring på skrivna avtal.
Vi undviker

Det här vill vi undvika

 • Att stödja enskilda individer.
 • Enskilda lag i en förening.
 • Verksamheter som strider mot etik, moral, miljö eller bankens värderingar.
 • Smala och udda projekt där endast en mindre grupp människor nås.
 • Engagemang där personliga intressen går före bankens.
 • Passiv och rutinmässig bidragsverksamhet.
 • Bidrag till löpande kostnader.
 • Verksamheter med osund ekonomi.

Ansök om bidrag

Samhällsnytta

Vid ansökan om bidrag till samhällsnytta prioriteras bidrag till projekt, idéer och aktiviteter som främjar barn och unga, utbildning, idrott, kultur, näringsliv och samhälle. Vi har inga direkta krav på motprestation men vi vill gärna få möjlighet att omnämna ert projekt eller er aktivitet i våra kanaler.
 

Sponsring

Vid sponsring av t.ex. en verksamhet eller ett event har vi krav på motprestation. Det kan t.ex. vara reklam i anslutning till anläggningar, på kläder, på hemsida eller sociala medier eller genom gemensamma aktiviteter.

 

Här finns mer information om hur man ansöker om bidrag till samhällsnytta eller sponsring hos oss: Gå till sidan ansök om bidrag.

 

Barista som hänger på disken med en ipad i handen

Ung Företagsamhet

Unga är Sveriges framtid och fler företagare behövs, därför samarbetar vi med Ung Företagsamhet och lär unga om entreprenörskap och erbjuder kostnadsfria banktjänster till UF-företag.