Hoppa till textinnehållet

Vi har en lång tradition av att sponsra det svenska föreningslivet och andra goda krafter i samhället. Vår sponsring är en central del i vårt samhällsengagemang och fokuserar främst på samarbeten med organisationer som jobbar med barn och ungdomar. 

Här kan du läsa om hur Sidensjö Sparbank arbetar med sponsring, och om våra sponsorsamarbeten. Genom ett stort antal avtal samarbetar vi med stora delar av det svenska föreningslivet, både på lokal och nationell nivå.

Sponsring

Barn spelar fotboll

En sparbanks stöd till lokal samhällsnyttig verksamhet är en del av kärnverksamheten och regleras i sparbankslagen. Den största samhällsnyttan görs egentligen genom att finnas som sparbank och bedriva bankverksamhet på orten. När det går bra för en sparbank återinvesteras en del av överskottet i banken och en del går tillbaka till orten där bankens kunder lever och verkar. En del i samhällsnyttan är den sponsring vi varje år bidrar med till olika föreningar. Vår sponsring ska alltid ske utifrån vårt motto, ”Vi ser människan”. Sponsringen ska därmed stärka vårt varumärke.

Vi har gjort det enkelt att ansöka om sponsring
 

Vi får varje år ett antal förfrågningar om sponsring. För att vi på bästa sätt ska kunna behandla de ansökningar som kommer in vill vi att ansökan ska ske via formuläret här på vår webbplats. För att sprida ut förfrågningarna och möjligheterna till sponsring har vi fyra stoppdatum för sponsoransökningar under året, 28 februari, 30 maj, 31 augusti och 30 november. Dessa datum gäller för nya ansökningar såväl som för avtal som gått ut och vill förnyas.

Vi fördelar i huvudsak vår sponsring utifrån hur banken bäst får utbyte av de insatser vi gör. Självklart görs även bedömningar så att vi på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt kan fördela våra resurser efter de olika behov som kan finnas i vårt verksamhetsområde.

Vi ser fram emot ett gott samarbete och önskar er välkomna med en ansökan via webben.

Sponsringskontakter