I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sidensjö Sparbank periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.