De risker som tillkommer i den interna kapitalbedömingen är koncentrationsrisk och marknadsrisk.

Koncentrationsrisken består bl a av exponeringen mot olika branscher och de 30 största enskilda exponeringarna. Ränterisken är på hela balansräkningen vid en ränteförändring på 2%.