Sparbanksidén är en idé om frihet. Att den som sparar i större utsträckning kan välja liv och sin framtid. Utöver sparande är den lokala förankringen och den demokratiska uppbyggnaden utmärkande för sparbanksidén. Dessutom kan ingen enskild göra anspråk på bankens vinst.

Sidensjö Sparbank ska vara en självständig sparbank som inom sitt verksamhetsområde aktivt och långsiktigt ska verka för kundnytta och samhällsnytta. Sparbanken ska vara lönsam och stark.

En sparbanks vinst går inte till någon aktieägare. Vinsten ska gå till att trygga våra kunders insatta pengar och stötta verksamheter och projekt som gör nytta för oss som bor och verkar här.

Sparbanken har starka, historiska och affärsmässiga band med Swedbank. Utifrån denna grund är det Sparbankens mening att samarbetet med Swedbank ska fortsätta i konstruktiv och för båda parter utvecklande anda.