Vi värdesätter hållbara idéer och projekt

Vi strävar efter att våra samarbeten ska bidra till de globala målen om hållbar utveckling. Vi vill därför att ni i er ansökan kortfattat beskriver hur ni bidrar till ett eller flera av FN:s 17 globala mål. Det kan t.ex. vara om hur ni främjar bättre hälsa, att ni inkluderar och har aktiviteter för alla kön och åldrar eller för personer med funktionsvariationer. Riktar ni er till barn och unga, arbetar ni med jämställdhet och mångfald? Bidrar ni till miljömässig hållbarhet och har minskat eller vill minska er klimatpåverkan? Läs gärna mer på globalamalen.se.

Det går även bra att ladda ner ansökningsformuläret via länken nedan och skicka in den via mail till oss på:

Öppna ansökningsformulär

Om ni har frågor går det bra att maila oss på:

Skriv ned era frågor och kontaktuppgifter så kontaktar vi er.