Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Framtidsfullmakt - fullmakt för framtiden

En man berättar något för de andra vid middagsbordet

Vad händer om du inte längre kan fatta egna beslut? Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Fullmakten är ett bra alternativ till en god man. Du kan upprätta fullmakten själv, online, eller ta hjälp av en jurist.

Vi samarbetar med juristbyråen Lexly när det gäller framtidsfullmakter. Observera att tillgång till fullmaktsgivarens personliga koder och säkerhetsdosor inte kan omfattas av fullmakten.

Framtidsfullmakt - online med mall eller hjälp av jurist

* Aktuella priser på Lexlys webbplats.

Varför framtidsfullmakt?

  1. En trygg framtid

    När åldern tagit ut sin rätt eller om en olycka inträffar, kan det vara för sent. Genom att skriva en framtidsfullmakt tar du kontroll över din framtid och undviker du risken att det utses en slumpmässigt utvald god man. Du kan istället själv välja någon du litar på, till exempel en nära vän eller anhörig.

  2. Underlättar för familjen

    Om du inte längre kan fatta egna beslut kan det ta tid innan en en god man eller förvaltare har utsetts. Under denna tid står anhöriga ofta utan rättsliga möjligheter att hjälpa dig, förutom genom de begränsade möjligheterna som finns i lag om anhörigbehörighet. Därför kan framtidsfullmakten innebära en trygghet även för dina anhöriga. Då vet de direkt - om du blir beslutsoförmögen - vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen. Behovet av en god man eller förvaltare upphör ofta helt.

  3. En extra trygghet

    En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet om den som givit fullmakten (fullmaktsgivaren) har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut. Något som exempelvis kan inträffa vid demens. Därför är det klokt att gardera sig med en framtidsfullmakt, som börjar gälla när du inte längre är kapabel att fatta beslut.

Frågor och svar om framtidsfullmakt

Mer information om framtidsfullmakt

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta vår samarbetspartner Lexly 

Gör framtidsfullmakt själv online

Med hjälp av Lexly kan du själv, snabbt och enkelt, skapa din framtidsfullmakt online, med hjälp av deras mall. Du börjar med att skapa ett konto.

* Aktuella priser på Lexlys webbplats.