Strukturerade produkter är placeringar som kombinerar olika finansiella instrument.