Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är teckningsoptioner?

Kvinna jobbar på sin laptop och äter en sallad

Teckningsoption är ett kontrakt som ger ägaren rätten men inte skyldigheten att köpa aktier till ett förutbestämt pris i framtiden. Väljer man att inte utnyttja sin option kan man under optionens löptid sälja den på andrahandsmarknaden. Teckningsoptioner kan medföra en utspädning av bolagets aktier då aktiekapitalet ökas.

Allmän information om teckningsoptioner

Till skillnad från vanliga standardiserade optioner är det ett aktiebolag som ger ut teckningsoptioner som riktas till befintliga aktieägare i proportion till deras aktieandel.

Det är vanligt att bolag i uppstartsfasen ger ut teckningsoptioner för att få in kapital till bolaget eftersom banklån kan vara svåra att få då man oftast inte redovisar vinster under den första perioden. En annan anledning kan vara att man vill dra ned på skuldsättningen i bolaget genom att öka det egna kapitalet och minska skulderna.

Hur handlar man med teckningsoptioner?

Du kan handla med teckningsoptioner via internetbanken, appen, bankkontor eller genom att ringa oss. När du handlar med teckningsoptioner betalar du courtage.

Vad tar jag för risk?

Teckningsoptioner ges ut till befintliga aktieägare. De som inte vill delta i emissionen kan sälja sina teckningsoptioner på börsen. Eftersom de oftast har långa löptider sätts teckningskursen på aktien högre än gällande marknadskurs. Som för många andra placeringar riskerar du att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat. Du som har fått teckningsoptioner tilldelade av bolaget och väljer att inte utnyttja dem, kan förlora hela värdet på optionerna om du inte säljer dem.

Vad påverkar avkastningen?

Priset på teckningsoptionen påverkas av priset på den underliggande aktien, återstående löptid, värdet för att teckna nya aktier och hur pass kursrörlig den underliggande aktien är. En mer kursrörlig aktie ökar möjligheten att aktien handlas högre än teckningskursen på slutdagen. Utdelningar kan också påverka priset på teckningsoptioner men det är mindre troligt att bolaget delar ut pengar då dessa bolag oftast ligger i uppstartsfasen och många gånger inte går med vinst.

För- och nackdelar med teckningsoptioner

Fördelar

  • Lösenpriset sätts högre än gällande marknadskurs då dessa kontrakt har långa löptider. Om bolaget går bra och framtidstron på aktien är stark, kan investeraren få en bra hävstång på sin option.

Nackdelar

  • Vill du inte utnyttja optionen och inte säljer dem på andrahandsmarknaden, kan du gå miste om en eventuell intäkt.