Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Ska du spara i ditt eller barnets namn?

Spara i ditt namn

  • Du väljer själv när du vill att barnet ska få tillgång till pengarna. När du tycker det är dags kan du ge sparandet som gåva.
  • Du kan starta ett barnsparande i eget namn på ett ISK eller ett fondkonto* 
  • Tänk på att när du sparar i eget namn är pengarna juridiskt sett dina. Vill du vara säker på att pengarna går till barnet om du skulle dö, behöver du skriva ett testamente. 
  • Ett alternativ är att spara i en kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare. 

Spara i barnets namn

  • Ett barnsparande som öppnas i barnets namn och personnummer förvaltas av föräldrarna tills barnet fyller 18 år.
  • När ett sparande i barnets namn ska öppnas behöver båda föräldrarna (eller förmyndare) besöka ett bankkontor och skriva under avtalet alternativt så lämnar den ena vårdnadshavaren en så kallad engångsfullmakt åt den andra.
  • Från det att barnet fyller 18 år bestämmer barnet helt själv över det sparade kapitalet.

*Om investerarskydd och insättningsgaranti

Fonder på ISK och fondkonto omfattas av det statliga investerar­skyddet. Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kr. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.

Kontanta medel på ISK och Fondkonto med likvid omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden

Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.