Så här fungerar Sidensjökonto MAX

Första insättningen måste uppgå till minst 50 000 kr. Du kan göra engångsinsättningar men även enkelt spara regelbundet genom automatiska överföringar till ditt Sidensjökonto MAX. Bestäm hur mycket du vill spara och när och varifrån pengarna ska dras så ordnar banken resten tills du meddelar något annat. Då detta är ett konto avsett för sparande kan inte produktanslutningar som till exempel bankkort och automatiska lånedragningar göras.

Råd och tips

Du har rätt till två fria uttag per år. Därutöver tillåts även uttag av föregående års ränta. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp.

Uttagsräntan finns för att kunna ge dig en hög ränta på ditt långsiktiga sparande, utan att samtidigt behöva "låsa in" pengarna, så att de är tillgängliga vid oförutsedda behov.

Uttagsräntan betalas inte vid uttagstillfället utan denna avräknas då räntan betalas ut. Detta sker normalt i slutet av varje år, eller vid kontots avslutande. Eftersom uttagsräntan räknas av från årets ränta får du en "skatterabatt" på uttagsavgiften med gällande kapitalbeskattnings skattesats.