Johan Vesterberg, PR & Kommunikationschef på Fastighetsbyrån, har från nära håll följt hur svenskarnas syn på sitt boende har ändrats under pandemin. På en övergripande nivå har den nya situationen lett till ett större fokus på hemmet än tidigare, menar han.

”Pandemin har gjort att man omvärderar sitt hem. Man renoverar och gör mer med sitt befintliga hem, vilket syns i bra siffror för byggfirmor, men man ser också över sitt boende och gör förändringar vilket ledde till en stor efterfrågan och många försäljningar 2020”, kommenterar Johan Vesterberg.

Större yta önskas

Bostadsköparna värderar, över lag, större yta än tidigare, menar Johan Vesterberg. Dels för att kunna ha en arbetsyta hemma, men också för att man tillbringar mer tid i hemmet. Man värderar också uterum högre, om det nu är trädgård, balkong eller uteplats.

”Man vill kunna komma ut och få luft och att det går snabbt”, säger Johan Vesterberg.

En annan tendens som går att se är att centrala lägen inte värderas lika högt som tidigare.

”Inte alla flyttar ut på landet, men fler kan tänka sig att pendla lite längre, och det är lite mindre fokus på supercentrala lägen”, säger Johan Vesterberg.

Stort intresse för fritidshus

Samtidigt gör bostadsbristen i storstadsområdena att det fortfarande är hård press på bostäder över lag på marknaden, menar han, men det går att se att efterfrågan på centrala lägen har mattats av något.

Intresset för fritidshus i Sverige har dock ökat betydligt.

”Vi såg en jättestark efterfrågan på fritidshus under hela förra året, som började under vår- och sommarsäsongen och fortsatte under vintersäsongen. Först var det sommarstugor, sedan fjällboenden. Man värderar att ha någonstans att åka till i Sverige, och de som har funderat på en sommarstuga länge har tagit tag i det, när man ser att man inte kan resa utomlands.”

Uppsvinget syns i de traditionella semesterområdena, menar han, men även över hela landet.

En ny trend på fritidshusmarknaden är att man vill kunna använda boendet året om – sommar som vinter – och därför vill ha lite högre standard som bra uppvärmning, isolering och avlopp. Man prioriterar också lite större yta för att kunna ta emot familj och vänner. Så det är inte främst det lilla torpet i skogen med mindre bekvämligheter som går bra.

Intresset för fjällbostäder har varit särskilt stort. Även här är det klassiska orter som går bra, men ett uppsving syns även över lag. På ställen där det finns mycket nyproduktion och bekvämligheter dras priserna upp, liksom där det finns attraktiva kommunikationsvägar, och att man utvecklar sommaraktiviteter på orten.

Dämpad efterfrågan på bostäder i Sydeuropa

Bostadsförsäljningen i Sydeuropa, som Spanien och Portugal, har av naturliga skäl stannat av.

”Under en lock down finns det helt enkelt inte möjlighet att göra affärer på samma sätt, det går inte att få tillgång till jurister, det går inte att resa, och hela processen försvåras, vilket drar ned antalet affärer markant”, säger Johan Vesterberg.

Fortfarande finns intresse för att bo där det är varmare, men Johan Vesterberg påpekar att redan innan pandemin kunde man se en dämpad efterfrågan på bostäder i Sydeuropa på grund av en svagare krona och också på grund av flygskam och hållbarhetsskäl, att folk funderar mer på om man ska ha ett boende dit man måste flyga.

Över lag, tror Fastighetsbyrån på fortsatt hög aktivitet framåt på bostadsmarknaden. För tillfället ses ett lågt villautbud, vilket kan bero på att det gjorts många affärer under 2020, men också på att många som äger villor är äldre och i riskgrupp och kanske inte vågar göra affärer.