Du som företagare har ett stort eget ansvar, både för företagets och din privata trygghet. Men många saknar kunskap eller drar sig för att tänka på vad som händer den dagen man går i pension, om man skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Vilka försäkringar bör man ha som företagare?

Som företagare behöver du tänka på flera olika typer av försäkringar, både vilka försäkringar du behöver för företaget och vilka trygghetsförsäkringar du behöver som företagare. Den klassiska företagsförsäkringen är viktig, men även trygghetslösningar om du har anställda.

Det kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet du har, vilken bolagsform du har och hur din familjesituation ser ut. Har du anställda rekommenderar vi försäkringar som skyddar de anställda vid sjukdom, olycka eller dödsfall, för att trygga den anställdes privata ekonomi om något skulle hända.

Men även en tjänstepensionsförsäkring till dina anställda som kompletterar den allmänna pensionen som den anställde får från staten. Pensionsavsättningen per månad bör minst likna vad som är standard på den svenska arbetsmarknaden. Det innebär en avsättning till pension på cirka 4,5 procent av den anställdes lön upp till ca 41 000 kr/mån, och 30 procent avsättning på lönen som överstiger ca 41 000 kr/mån.

Försäkringar för dig

Det är viktigt att du som företagare kontrollerar vilka försäkringar du har och vilka du behöver som trygghet om du blir långvarigt sjuk, råkar ut för en olycka och vilket skydd du kan ge din familj vid dödsfall.

De försäkringar som de flesta företagare har är:

  • Premiebefrielseförsäkring som tryggar din pensionsinbetalning även om du skulle bli långvarigt sjuk.
  • Sjukförsäkring som tryggar din inkomst vid långtidssjukskrivning.
  • Olycksfallsförsäkring som ger ersättning vid olycksfall.
  • Livförsäkring som ger familjen eller företaget ekonomisk trygghet vid ett dödsfall.
  • Sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till snabb, privat vård.

 

Läs hela artikeln på driva-eget.se