Den avgörande skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag är att aktiebolaget är en egen juridisk person och har ett eget organisationsnummer. Det betyder, något förenklat, att bolaget kan teckna avtal i eget namn och att ägarnas ekonomiska ansvar normalt begränsas till de medel de har satt in i bolaget. I en enskild firma är du som driver bolaget personligt ansvarig för företaget, och företagets ekonomi är nära sammanflätad med din egen.

Att tänka på om du funderar på att byta bolagsform

  • Att starta ett aktiebolag betyder inte att du måste sätta in 25 000 kronor på företagets bankkonto. Har du andra tillgångar i din enskilda firma i form av exempelvis inventarier, kan du föra över dem till ett värde som motsvarar aktiekapitalet. Prata med din revisor. 
  • Se till att du har juridiken på plats. Ska du ta in nya delägare är det viktigt att ni tar fram ett kompanjonavtal som reglerar hur vinster ska användas och fördelas, vad som händer om någon av er vill avsluta samarbetet eller avlider. Se också över ditt eget och familjens försäkringsskydd.
  • Har du lämnat privat säkerheter för lån som övertas av aktiebolaget, har du fortfarande ett personligt betalningsansvar för dem.

 

Byt till aktiebolag - gör så här

  • Diskutera igenom förändringen med din rådgivare på banken, din revisor eller redovisningskonsult, så att du är helt klar över vilka konsekvenser den får.
  • Gör en tidplan och se till att du kan genomföra förändringen på ett ordnat och bra sätt. Se till att du har bankkonton och annat praktiskt på plats när verksamheten flyttar över i det nya bolaget.
  • Du startar ett nytt aktiebolag via Bolagsverket. Det tar i allmänhet cirka två veckor att få det klart. Du kan också köpa ett färdigt så kallat lagerbolag och komma igång på dagen, men det kostar ett antal tusenlappar.
  • Informera dina kunder om förändringen.
  • Avsluta bokföringen i din enskilda firma och gör ett sista bokslut. Tänk på att spara räkenskapsinformationen från den enskilda firman i minst sju år.

 

Läs mer i nyhetsbrevet Bättre Affärer om vad du bör tänka på innan du byter bolagsform