I spåren av den pågående Covid-19-situationen är det svårt för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta på årsstämmor på ett tryggt sätt. Därför finns nu en ny tillfällig lag som ska bidra till att underlätta för företag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Bland annat är det nu möjligt att i högre utsträckning samla in fullmakter, poströsta och delta via ombud. Lagen ger också stöd för att hålla nere antal deltagare som kommer till en fysiskt lokal för stämman men samtidigt säkerställa att aktieägare och medlemmar kan ha ett så stort inflytande som möjligt.

Lagen är tillfällig och gäller fram till och med den 31december 2020. 

Läs mer hos Bolagsverket om vad som gäller för respektive bolagsform.

Bolagsverket