Pension

Att göra en extrainsättning till pensionen kan vara särskilt fördelaktig de år verksamheten går bra. Du stärker pensionen samtidigt som du minskar företagets resultat och därmed skatten. Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din inkomst. Avdraget får 2019 vara högst 465 000 kronor. För aktiebolag kan det dessutom finnas möjlighet till större avdragsgilla avsättningar enligt en särskild kompletteringsregel, så kallad ”köpa i kapp”. Kom ihåg att göra insättningen i god tid före den 31 december 2019.

Kvitta vinster och förluster

Gör en sammanställning över de värdepappersaffärer du har gjort under 2019 och räkna ut det skattemässiga resultatet. Har du gjort vinster på försäljning av aktier under året kan du se över om du har eventuella förluster i portföljen som du kan realisera innan årsskiftet och kvitta mot vinsterna. Vill du maximera kvittningsrätten, försök att hamna på plus minus noll. Huvudregeln för noterade aktier och fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får dras av om det inte finns vinster att kvitta mot. Däremot är förluster kvittningsbara till 100 procent mot vinster. För aktiebolag finns en särskild regel som kallas ”aktiefållan”. Den säger att förluster på vissa värdepapper endast får kvittas mot vinster på liknande värdepapper. Resten av förlusten får sparas till kommande år.

Förbered dig för deklaration

Skriv ut kontoutdragen för 2019, så att du har hela året samlat när det blir dags för bokslut och deklaration.

Läs fler tips på swedbank.se/framtid