Åtta av tio företagare uppger att man använder ett uppbyggt sparkapital i företaget, vilket är den främsta förklaringen till att deras företag klarar sig om intäkterna skulle halveras. För en fjärdedel innebär dock intäktsbortfallet att hen inte kan ta ut någon lön ur företaget. Det är en vanligare åtgärd än att dra ned på timanställd personal, vilket en av tio företagare gör för att klara företaget. Undantaget är de större företagen, med 20–49 anställda, där istället en av fem företagare skulle minska antalet timanställda.

-Att de flesta företagare byggt upp en buffert för oväntade händelser är mycket bra och gör det lättare för dem att ha kontroll och styra sin verksamhet, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Tips till företagare

  • Gör en budget. Går intäkter och kostnader ihop? Hur mycket behöver du sälja för att kunna ta ut en skälig lön? Ta hänsyn till skatter och andra kostnader.
  • Spara som buffert och för framtida investeringar. Undersökningen visar att en femtedel av företagarna i Sverige bedömer att företaget inte skulle klara tre månader med halverade intäkter. Men majoriteten av de som skulle klara en nedgång har satt av pengar i företaget som skydd för oväntade händelser. Hur ser det ut för dig?
  • Se över dina trygghetslösningar som företagare. Som företagare behöver du ta ett större ansvar än anställda för den egna tryggheten. Det gäller bland annat sparande till pension och ersättning vid sjukdom. Tänk också på att gå med i en a-kassa.

 

Läs hela pressmeddelandet