Fyra av fem delindex i PMI noterades under 50-strecket, vilket visar på en utbredd och svag aktivitet i industrin. Delindex för orderingång, produktion och lager steg i oktober om än från låga nivåer medan sysselsättning och företagens leveranstider fortsatte att sjunka.

Index för industriföretagens produktionsplaner sjönk i oktober för andra månaden i rad till 50,0. Företagen har blivit dystrare under hösten och färre räknar med att öka produktionen den närmaste tiden, säger Jörgen Kennemar.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser är kvar på låga nivåer och signalerar alltjämt om ett sjunkande pristryck inom industrin även om indexet steg till 43,5 i oktober från 43,0 i september.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för oktober 2019 (pdf)

Företagande, samlingssida