Delindex för produktion och orderingången svarade för den största uppgången i maj om än från historiskt låga nivåer, och bidrog sammantaget med 3,8 indexenheter till PMI-total. Även fallet i sysselsättningen avtog under månaden medan leveranstiderna som stigit kraftigt under våren föll tillbaka i maj och drog ned totalindexet med 1,3 indexenheter.

Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret blev mindre pessimistiska i maj och indexet ökade till 37,8 från rekordlåga 22,9 i april. Det är en märkbar förbättring och en positiv konjunktursignal jämfört med bottennivån i april men ännu är det en övervikt av företag som räknar med produktionsminskningar, säger Jörgen Kennemar.

Pristrycket från leverantörsledet sjönk i maj jämfört med april och indexet noterades till 40,2. På årsbasis föll indexet med 10,3 indexenheter och antyder om ett fortsatt svagt pristryck från leverantörsledet.  

PMI industri maj 2020 (pdf)