Det är nu fjärde året i rad som Sparbankerna som grupp får högst betyg i SKI Bank. Sidensjö Sparbanks kunder har dessutom verkligen bidragit till Sparbankernas höga betyg.

–  Jag vill passa på att tack alla fantastiska kunder för alla fina omdömen. Utan er vore vi ingenting. Vi är så tacksamma över att ni uppskattar det vi gör. Det är tack vare våra kunder som vi kan fortsätta vara den bank vi är säger Göran Arnmark, VD på Sidensjö Sparbank.

SKI Bank har under de senaste åren ställt frågan om digitala tjänster fullt ut kan ersätta personlig kontakt eller fysiska möten. I studien svarar 60 procent av alla tillfrågade att det inte gör det. Det gäller även frågan om kunder kan tänka sig digitala möten i stället för fysiska. Kunder vill fortsatt träffa sin bank fysiskt för mer komplexa ärenden.

– Digitala tjänster är fantastiska som komplement men kan inte fullt ut ersätta personliga kontakter eller fysiska möten. Vi tror verkligen på det personliga mötet och att finnas tillgängliga när det passar kunden. Vi vill vara nära våra kunder. Vi är därför så glada över vår mötesplats inne i centrala Örnsköldsvik som gör det lättare för många av våra kunder att faktiskt träffa oss när de vill ha rådgivning, säger Göran Arnmark.

Nöjdare kunder i oroliga tider

SKI Bank 2023 visar att svenska bankkunder ger branschen ett godkänt betyg, trots inflation, stigande räntor och ekonomisk oro. Företagskunderna har till och med blivit mer nöjda och når nivåer som inte setts på flera år. Trygghet, stabilitet och pålitlighet efterfrågas i tider av osäkerhet.

–  Sparbankerna sticker ut i undersökningen genom att vara pålitliga, månar om sina kunder och tar samhällsansvar. Privatkunderna tycker dessutom att de känner sig värdesatta som kund hos Sparbanken, vilket är ett väldigt gott betyg, säger Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund.

Sidensjö Sparbank är en lokal bank

Något som skiljer Sparbankerna från de andra bankerna i undersökningen är att Sparbankerna är lokala banker, där pengarna stannar i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som bor och driver sin verksamhet i bankens närområde. En Sparbank har inget krav på vinstintresse från utomstående ägare. Vinsten återinvesteras för verksamhetsområdets och Sparbankens bästa.

80 procent av Sparbankernas kunder har svarat att de upplever att banken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt. De har också svarat att det är viktigt för mig som kund att delar av min banks vinst investeras i olika samhällsområden.

– När det går bra för oss återinvesteras en del av överskottet i banken och en del går tillbaka till orten där våra kunder lever och verkar. Vi ser människan och gör skillnad genom att återinvestera delar av vår vinst i vårt närområde. Som kund i Sidensjö Sparbank är du därför med och bidrar till vår ambition att skapa en bättre plats för människorna som lever här i Örnsköldsviks kommun, säger Göran Arnmark.

Kontaktuppgifter:

Göran Arnmark, 0660-29 45 93
goran.arnmark@sidensjosparbank.se