Alla barn mognar i olika takt, men Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna tror att man som förälder kan börja ge sitt barn veckopeng vid ungefär sex års ålder.

– I början tror jag att veckopeng är bäst eftersom små barn har svårt med tidsuppfattning och planering. Månadspeng lämpar sig bättre för de äldre barnen. När barnen är runt 10–12 år kan det vara läge att börja med månadspeng.

Det absolut viktigaste är att lära barnen att hushålla med sina medel och förstå pengarnas värde:

– När pengarna är slut, är de slut. Det är den viktigaste lärdomen man kan ge sina barn, säger Arturo Arques.

Läs fler tips om vecko- och månadspeng till barnen