Löner och skatter förväntas öka med knappt tre procent år 2020

Inkomstskatten blir något lägre till följd av ändrade prisbasbelopp som påverkar grundavdrag och jobbskatteavdrag. Dessutom slopas värnskatten nästa år vilket ger ett plus på fem procent på inkomster över ca 60 000 kr per månad. 

Ett enpersonshushåll får 550 kronor, medan tvåbarnsfamiljen får drygt 1 000 kronor mer i plånboken efter årsskiftet, jämfört med januari 2019. Tonårsfamiljen, med lite högre inkomster, får cirka 1 900 kronor mer efter skatt.  

Men inflationen under året gör att köpkraften inte ökar nämnvärt jämfört med 2019. De 550 kronorna för enpersonshushållet innebär ingen ökad köpkraft alls. För tvåbarnsfamiljen och tonårsfamiljen blir det 20 respektive drygt 250 kronor i förbättrad köpkraft. 

Pensioner

Både allmän pension och tjänstepension ökar med två procent nästa år och skatten sänks på pensioner över 17 500 kronor per månad. För ett pensionärspar med genomsnittlig pension innebär skattesänkningen drygt 860 kronor mer i plånboken efter årsskiftet, för pensionärsparet med lite lägre pension blir det i stället 500 kronor.  

Garantipensionären får 280 kronor mer i pension efter skatt varje månad och taket i bostadstillägget för pensionärer höjs till 7 000 kronor. Till följd av det ökar det maximala bidraget med knappt 1 000 kronor till 6 540 kronor per månad. För de med en hyra under 5 600 kronor påverkas dock inte bostadstillägget.  

Studenter och arbetslösa

Studiemedlen höjs knappt 200 kronor per månad till vårterminen 2020 och den disponibla inkomsten för arbetslösa är oförändrad. Tar man hänsyn till inflationen får både studenter och arbetslösa sämre köpkraft nästa år jämfört med januari 2019.

 

Kommunalskatt

Den 1 januari slopas värnskatten, de extra fem procenten på månadsinkomster över 58 600 (2019). För dem med en månadsinkomst på 75 000 kr (medianinkomsten bland dem som betalar värnskatt 2019) sänks skatten med drygt 1 000 kronor per månad till följd av det. 

Kommunalskatten (kommun+landsting) höjs i några kommuner och sänks i andra. Mest höjer man skatten i Ödeshög kommun, med 1,85 kronor. På en inkomst på 30 000 kronor per månad innebär det 360 kronor mer i skatt varje månad.

Hur hög kommunalskatten är spelar stor roll för hur mycket det blir kvar i plånboken för hushållen. Det kan skilja tusenlappar beroende på vilken kommun man bor i. Lägst kommunalskatt i landet har Österåker kommun, 29,18 procent, och Dorotea kommun har högst, 35,15 procent.

Tjänar man 30 000 kronor per månad betalar man 1 260 kronor mer i skatt per månad i Dorotea. Med en inkomst på 50 000 kronor per månad blir skillnaden 2 440 kronor per månad. 

Läs mer om hur inkomsterna påverkas 2020 (pdf)