Delindex för orderingång svarade för det största bidraget till uppgången i PMI följt av inköp av lager och sysselsättning. Att delindexet för leverantörernas leveranstider balanserar kring 50-strecket för fjärde månaden i rad reser dock frågetecken om styrkan i industrikonjunkturen, påpekar Jörgen Kennemar.

Företagens produktionsplaner drogs upp i maj, och med ett index på 63,1 är det en fortsatt övervikt av företag som räknar med att öka produktionen det närmaste halvåret.

Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser steg i maj till 51,5 från 51,0 i april. Även om indexet har stabiliserats under de senaste månaderna kvarstår bilden av ett dämpat pristryck från leverantörsledet. Jämfört med maj förra året har indexet fallit med drygt 20 indexenheter.

Mer information

Läs hela rapporten:

Inköpschefsindex för maj 2019 (pdf)