Nya order stod för den största nedgången i PMI-tjänster under maj månad följt av sysselsättning medan delindex för affärsvolym steg. Företagens affärsplaner får betraktas som fortsatt positiva i maj när indexet noteras på 66,0 mot bakgrund av den avtagande orderingången och osäkra omvärldskonjunkturen, anser Jörgen Kennemar.

Index för leverantörernas leveranspriser steg i maj till 57,8 efter att ha sjunkit tre månader i rad. Även om pristrycket från producentledet har dämpats jämfört med ifjol är det alltjämt en större andel tjänsteföretag som uppger stigande priser än i industrin där motsvarande index noterades till 51,5 i maj.

Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg i maj till 53,3 från 53,0 i april, drivet av industrin. Det är andra månaden i rad som indexet stiger men med en indexnivå som speglar en lägre aktivitet i näringslivet jämfört med förra året. Sedan maj förra året har PMI-Composite sjunkit med 4,1 indexenheter.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex tjänster maj 2019 (pdf)

Företagande, samlingssida