I majstrategin flaggade Strategi & Allokering upp för att en korrigering på börsen skulle kunna komma under försommaren/sommaren. Anledningen låg delvis i den kraftigt stigande börsen under året men främst att man inte såg några faktorer som i närtid talade för att börsen skulle fortsätta stiga. Marknaden hade i stort prisat in en handelsöverenskommelse mellan USA och Kina och även andra orosmoment som Brexit, och en svalnande konjunktur ryckte investerarna på axlarna åt.

- Anledningen till att vi inte gick till en undervikt i maj, liksom nu, är tilltron till att konjunkturen är fortsatt god och att vi kommer att se vinsttillväxt. Sammantaget talar detta för aktiemarknaden och resulterar i att vi fortsatt tror att marknaderna kommer att stå högre när vi lyfter blicken fram emot årsskiftet och in i nästa år, och därav kvarstår den neutrala aktievikten, säger Johannes Bjerner, Investeringsstrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

Regionsmässigt görs heller inga förändringar denna månad, vilket innebär att USA och Sverige förblir överviktade, Tillväxtmarknader har en neutralvikt, medan Japan och Europa har en undervikt. Liten övervikt för krediter, med övervikt för Investment Grade framför High Yield.

Neutral aktieallokering i en mycket osäker period (länk till Aktiellt)
Länk till rapport (pdf)
Till Strategi & Allokering