Det har gått sju veckor sedan Strategi & Allokering drog upp aktievikten till en övervikt igen. Detta gjordes i ett läge då konjunkturindikatorerna försvagades samtidigt som handelsdispyten eskalerade. Argumenten till att öka aktievikten låg inte i en ljus framtid utan snarare i en inte fullt så mörk framtid som marknaden prissatte.

- Sedan vår uppgradering i augusti har aktier utvecklats väl trots massivt, till stor del negativt, nyhetsflöde och brus kring bland annat konjunkturavmattning, handelsdispyt och Brexit. Vi räknar med att ekonomin med stöd av centralbanker kommer lyckas att undvika en recession och att räntorna förblir låga under en avsevärd tid framåt. Detta skapar bra grundförutsättningar för aktiemarknaden, inte minst ur ett relativt allokeringsperspektiv. Styrkan i TINA (”there is no alternative”), skall inte underskattas i en situation då ekonomin klarar sig från en recession och mycket kapital letar efter avkastning, säger Johannes Bjerner, Investeringsstrateg på Strategi & Allokering.

Strategi & Allokering ser ett antal tydliga skillnader mellan USA och Europa. Samtliga skillnader förutom värderingen ger stöd till övervikt i USA och undervikt i Europa. Tillväxten är högre i USA samtidigt som makrosiffror för stunden kommer in bättre där, till skillnad från i Europa där siffrorna fortfarande är besvikelser.

- Den amerikanska ekonomin är dessutom mer domestik än den europeiska, vilket i ett läge där global handel pressas är till fördel för USA. Den amerikanska centralbanken, Fed, har mer krut kvar än ECB och visst stöd kan också väntas då det är valår nästa år. Övervikten i Sverige grundar sig på den enligt oss i marknaden alltför mörka synen på konjunkturen. Sverige har en hög andel konjunkturkänsliga bolag som vi i dagsläget anser värderas allt för försiktigt givet utsikterna, avslutar Johannes Bjerner.


Regionmässigt väljer Strategi & Allokering att fortsätta övervikta USA och Sverige. Japan och Europa behålls i undervikt och tillväxtmarknader neutralviktas även framgent. Undervikt för räntor medan krediter neutralviktas med övervikt för Investment Grade framför High Yield.

Swedbanks Investeringsstrategi: Marknaderna manövrerar i nyhetsbruset (rappport i pdf)

Artikel på Swedbank Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Strategi & Allokering