Alla barn mognar i olika takt, men Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna tror att man som förälder kan börja ge sitt barn veckopeng vid ungefär sex års ålder.

– I början tror jag att veckopeng är bäst eftersom små barn har svårt med tidsuppfattning och planering. Månadspeng lämpar sig bättre för de äldre barnen. När barnen är runt 10–12 år kan det vara läge att börja med månadspeng.

Arturo menar att det absolut viktigaste är att lära barnen att hushålla med sina medel och förstå pengarnas värde, när pengarna är slut, är de slut. Det är den viktigaste lärdomen man kan ge sina barn.

Han betonar också vikten av att skilja på vad som är vad och till exempel inte blanda ihop gåva och ersättning.

– En gåva är något man får när man fyller år eller vid jul. Men om man däremot gör något extra, som att klippa gräsmattan kan man få någon extra ersättning för det. Veckopengen eller månadspengen ska inte vara ett verktyg för att få sina barn att göra saker som kan kännas självklara, som att borsta tänderna eller städa sitt rum, säger Arturo Arques.

Det är också bra att uppmuntra barnet att spara. Arturo föreslår till exempel att man kan ge det äldre barnet 200 kronor i månadspeng med villkoret att 50 kronor av dem sparas i ett sparkonto.


– Prata också gärna med dina barn om vad saker kostar, till exempel mat och kläder, nöjen, bostad och resor. Berätta också hur man kan göra en budget för att få koll.

 

Mer om att prata pengar med barn

Läge att prata pengar med barnen? (swedbank.se/framtid)

Många föräldrar vill att barnen lär sig mer om privatekonomi (pdf)