- I år är det många röda dagar runt årsskiftet så det är bra att vara ute i extra god tid med att betala räkningar och göra de förändringar som behöver bli gjorda innan nyårsklockorna ringer in 2020, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Tips!

  • Betala för årets eventuella ROT- och RUT-tjänster före årsskiftet så att du får skattereduktionen i maj.
  • Om du vill ändra vart avsättning till din avtalspension går behöver du göra det före årsskiftet.
  • Om du har gjort en kapitalvinst under året kan du kvitta den mot eventuella kapitalförluster samma år och på så sätt minska skatten.

 

Arturo Arques tipsar även om att det kan vara en bra rutin att utvärdera det senaste året utifrån hushållets ekonomi och utifrån det göra en plan inför 2020. Till exempelvis vilka abonnemang och prenumerationer man har. Använder man alla eller går det att säga upp några? Det är även bra att se över försäkringarna, exempelvis sjuk-, olycksfalls-, barn- och hemförsäkringar. Och inte minst sparandet, finns det utrymme att starta eller utöka det? 

Fler tips inför årsskiftet